INFORMACJE O ZMIANIE ADRESU ZAMIESZKANIA

SZANOWNI RODZICE
Bardzo proszę o przekazywanie na bieżąco informacji o zmianie adresu zamieszkania i zameldowania dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
Informację można przekazać nauczycielce grupy lub bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl