PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY W PRZEDSZKOLU

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu w dniu 18.10.2019 r. o godz. 11.00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Na umówiony sygnał dźwiękowy i głosowy, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Wszyscy udali się na umówione miejsce zbiórki. Następnie nauczycielki zdały raport Pani Dyrektor o frekwencji. Po sprawnej ewakuacji dzieci miały okazję obejrzeć pojazd strażacki i dowiedzieć się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl