Znaleziono poniżej Grupa I Pingwinki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.
Rozbudzanie poczucia estetyki.
Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
Kształtowanie intuicji matematycznych.
Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.
Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
Wdrażanie do samodzielności.
Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

Więcej

SPOTKANIE Z ILUZJONISTĄ

„Światła przygasły i już na scenie
Magik zaczyna swe przedstawienie.
Zdejmuje czarny cylinder z głowy,
Stuka weń laską i czar gotowy.
Oto się zjawia, calutki biały,
Puszysty królik z nim pięć krasnali.
Później się sypią dokoła kwiaty,
I to nie koniec jest jeszcze na tym.
Pan magik wchodzi w ogromne lustro,
Przy czym w tym lustrze jest całkiem pusto.
Za chwilę płaszczem nakrywa kota –
I patrzcie: był kot – nie ma już go tam.
Są wielkie brawa i gra muzyka,
Magik się kłania a potem znika!”

Dnia 30.09.2019r. nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość. Ze swoim magicznym programem wystąpił prawdziwy iluzjonista. Magik zabrał nas do świata czarów i magii.

Więcej

Dzień przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie
Że kiedy wrzesień już kończy się
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!”

Dnia 24. września w naszym przedszkolu uroczyście świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

 • Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

 • Zna swój znaczek w szatni.

 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

 • Poznaje imiona dzieci w grupie.

 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

 • Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

 • W skupieniu słucha utworów literackich.

 • Grupuje przedmioty.

 • Wskazuje i nazywa części ciała.

 • Odczytuje informacje w formie graficznej.

 • Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu.

 • Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.

 • Rozróżnia i nazywa popularne owoce.

 • Poznaje owoce różnymi zmysłami.

 • Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

 • Poznaje pojęcia: wysoki – niski.

 • Doskonali sprawność manualną.

Więcej

Teatrzyk „Po Polsce podróże małe i duże”

„Oto cała Polska nasza,

Tyle miast Cię w niej zaprasza.

Zakopane na południu,

Tutaj śnieg nie tylko w grudniu.

Trochę niżej Kraków czeka,

Widać wieże już z daleka.

Dalej z biegiem naszej Wisły,

Stolica wita gości wszystkich.

Potem czuć zapach toruńskiego piernika,

Tu pomnik stoi Kopernika.

Wisła w Gdańsku bieg swój kończy,

Rzeka z morzem się połączy.”

Dnia 11.09.2019 r. dzieci oglądały przedstawienie pt.: ” Po Polsce podróże małe i duże”. Głównym bohaterem przedstawienia był smok Bazyli, który wybrał się w podróż, aby odwiedzić swojego przyjaciela Smoka Wawelskiego. Wraz z Bazylim dzieci odwiedziły najciekawsze miejsca w Polsce.

Więcej
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl