Znaleziono poniżej Grupa III Delfinki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MARZEC

rozwijanie sprawności manualnej (precyzji i szybkości ruchu)
rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków
kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób
rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
kształtowanie umiejętności autoprezentacji
kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej
wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
kształtowanie umiejętności autoprezentacji
wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie
rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym
kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
rozwijanie mowy i myślenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

Więcej

KONKURS „PRZYJACIELE KLUBU MLECZAKA”

Po przeprowadzeniu warsztatów długo zastanawialiśmy się jakie zwierzątko mogłoby dołączyć do „Klubu Mleczaka” i wspólnie z Mleczakiem, Krokodylem Aleksandrem i Lisicą Karoliną uczyć dzieci higieny jamy ustnej. Po długich naradach postanowiliśmy, że do misji Mleczaka dołączy Króliczek Czaruś.
Nasz króliczek również dba o swoje ząbki, aby były zdrowe i mocne. Je dużo warzyw i zdrowo się odżywia. Podczas podróży i zabaw z dziećmi przyjaciele z „Klubu Mleczaka” będą uczyć ich nie tylko prawidłowego mycia ząbków, ale również dbania o zdrowie.
Mleczak nauczy dzieci prawidłowego mycia zębów. Krokodyl Aleksander przypomni dzieciom o konieczności picia wody, a Lisica Karolina zaszczepi w dzieciach zdrowy tryb życia i uprawianie sportu. Nasz Króliczek Czaruś będzie przekazywał najmłodszym dzieciom informacje o zdrowym odżywianiu, które wpływa na stan naszych zębów

Więcej

DOKARMIAMY PTAKI

Zima to trudny czas dla ptaków w ogrodzie. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. W ogrodzie pokrytym śniegową pierzynką często możemy spotkać wróble, sikorki, kawki, gawrony i gile. Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych warunków – niskiej temperatury i opadów bez naszej pomocy. Aby pomóc im przetrwać zimę postanowiliśmy je dokarmiać. Dzieci mają też możliwość obserwowania naszych gości w ptasiej stołówce.

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LUTY

rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych
rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)
kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po za
rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką i sztuką
rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów
rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka, artysta malarz, rzeźbiarz, aktor
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych i teatralnych
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat
doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
kształtowanie pojęć matematycznych
rozwijanie zainteresowania światem przyrody i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Więcej

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie?
Oczywiście!
Dla wszystkich Babć i Dziadków
Na świecie!”

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
budowanie pozytywnych relacji w grupie
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw
rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie
kształtowanie postaw prospołecznych
wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
wdrażanie do uważnego słuchania
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie percepcji wzrokowej
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)
kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
kształtowanie myślenia matematycznego
rozwijanie zainteresowania światem przyrody
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Więcej

Wigilia

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, który przeżywamy wspólnie z naszymi najbliższymi. Co roku w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w naszej przedszkolnej Wigilii. W tym dniu panowała radosna i świąteczna atmosfera. Przy dźwiękach kolęd wspólnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu i składaliśmy sobie świąteczne życzenia.

Więcej

Choineczki, aniołeczki…

Choineczki, aniołeczki cudne, malowane,

przez rączęta przedszkolaków pięknie ozdabiane.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która jako pomysłodawca i fundator, zainspirowała nas do przeprowadzenia mini-warsztatów plastyczno-technicznych, z wykorzystaniem drewnianych figurek, zakupionych dla wszystkich grup przedszkolnych. Naszym dzieciom, zarówno sama realizacja, jak i efekt końcowy sprawiły mnóstwo radości i ogrom satysfakcji.

Więcej

Klub Mleczaka.

W tym tygodniu dzieci z naszej grupy przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Klub Mleczaka”.

W tym wieku bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów, a także spożywanie odpowiednich pokarmów. Już nawet 3 latek wie, że jego ząbki są mu bardzo potrzebne i należy o nie dbać, by rosły zdrowe i nigdy nie chorowały.

Nasz Mleczak podjął się wyjątkowej misji. Ma za zadanie nauczyć wszystkie przedszkolaki mycia ząbków, bo wie jak ważne jest by były zdrowe i nie atakowała ich próchnica. Poznaliśmy również przyjaciół Mleczaka : Krokodyla – Aleksandra, który przypomniał nam, że dla zdrowia należy pić dużo wody oraz lisicę – Karolinę, która namawiała nas do ruchu na świeżym powietrzu.

Więcej

Mikołajki.

Mikołajki to jeden z najmilszych dni w roku. 7 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo wyczekiwany gość. Po mimo braku śniegu przybył do nas Święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów. Przedszkolaki powitały Mikołaja piosenkami i wręczyły przygotowany dla Niego prezent – ciepłe skarpetki. Również Mikołaj obdarował dzieci długo wyczekiwanymi prezentami. Na wszystkich twarzach malował się uśmiech i radość. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za prezenty i do zobaczenia za rok!

Po spotkaniu z Mikołajem dzieci z naszej grupy obejrzały spektakl muzyczny online pt. „W domku Świętego Mikołaja” w wykonaniu teatru Qfer.

Więcej

W oczekiwaniu na Mikołaja.

Wszyscy z utęsknieniem czekamy na Mikołaja, który do naszego przedszkola przybędzie już w poniedziałek. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować się na jego wizytę. Wszyscy stroiliśmy salę i wieszaliśmy bombki na naszej choince. Nie zapomnieliśmy również o drobnym upominku dla Świętego Mikołaja – ciepłych skarpetkach na zimowe dni.

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ


wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie sprawności manualnej
kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych
i innych ludzi
odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
wdrażanie do rozumienia i szanowania potrzeb i uczuć innych
przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością
nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych
poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej
kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych
budowanie pozytywnych relacji w grupie
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
kształtowanie umiejętności dbania o porządek
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie pamięci słuchowej
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie percepcji słuchowej
kształtowanie umiejętności matematycznych
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach
rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
poznawanie tradycji i symboli świątecznych
Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalny

Więcej

Jesień w ogrodzie

Nasze przedszkolaki bardzo lubią bawić się w ogrodzie przedszkolnym. Nawet jesienią, gdy tak bardzo brakuje nam słonecznych dni, kolorowe liście cieszą nasze oczy. Bardzo chętnie zbieramy liście, porównujemy ich wygląd, kształt i kolor, a także tworzymy kolorowe bukiety.

Więcej

11 listopada – Dzień Niepodległości.

10 listopada 2020 r. świętowaliśmy w przedszkolu Święto Niepodległości, które przypada 11 listopada. Z tej okazji wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, a dzieci wykonały piękne biało-czerwone chorągiewki. W tym tygodniu poznaliśmy nasze symbole narodowe: godło, flagę i hymn oraz legendy: „Wars i Sawa”, „Królowa Bałtyku” oraz „Podanie o Lechu, Czechu i Rusie”.

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD
rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;
rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych;
rozwijanie umiejętności samoobsługowych;
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć;
kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami; stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy;
kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole;
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu; wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem;
uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu;
budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego i państwa;
kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy;
rozwijanie orientacji przestrzennej;
doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania elementów w zbiorach;
dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków;
budowanie czynnego i biernego słownika dziecka; rozwijanie mowy i myślenia oraz twórczej wyobraźni;
wdrażanie do uważnego słuchania;
kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”;
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka;
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowe;
inicjowanie zabaw konstrukcyjnych;

Więcej

NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA – KONKURS

20 października został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą dynię. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie. Wszystkie dynie były przepiękne.

A oto nasi zwycięzcy.

I miejsce – Dobrawa Szczypior gr.III.

II miejsce – Nikodem Ciunajcis gr. IV

III miejsce – Blanka Łapińska gr III.

Więcej

DROGOWY ZAWRÓT GŁOWY

14 pażdziernika w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów z teatru Qfer. Spektakl pt. „Drogowy zawrót głowy” to radosna, pełna humoru i przyjemna bajka o bezpieczeństwie, której celem jest przyswojenie sobie zasad ruchu drogowego. Dzieci poznały znaki drogowe, pojęcia – przejście dla pieszych oraz sygnalizację świetlną.

Więcej

WARSZTATY „ZWIERZĘTA W GDAŃSKU”

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta można spotkać w naszym mieście. Czy w Gdańsku można zobaczyć prawdziwego lwa? 🙂 Jakie zwierzęta zamieszkują gdańskie lasy? Co to znaczy, że zwierzątko jest pod ochroną? Jaką rolę w lesie pełni leśniczy? Jak należy zachować się, kiedy znajdziemy w lesie „zagubione” małe zwierzątko? Czy można zabrać je do domu? Prowadząca uczulała dzieci na prawa zwierząt i opowiadała o walce z kłusownikami. Wspólnie z dziećmi starała się odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy zwierząt moglibyśmy naśladować?

Więcej

WARSZTATY „Nasze plaże.”cz. 2

W czasie zajęć dzieci poznały zasady bezpiecznego plażowania i kąpieli. Porównały dawne zwyczaje plażowe ze współczesnymi. Dowiedziały się w co można się bawić na plaży, a jakie zabawy są niewskazane. Poznały pracę ratownika i uczestniczyły w zabawach symulacyjnych. Wystąpiły w improwizowanych scenkach rodzajowych, odgrywając swoje zachowania w trudnych sytuacjach.

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK
rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie dużej i małej motoryki
kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób i panowania nad własnymi emocjami
rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy
i zjawisk
współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw, okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
i respektowania norm społecznych
budowanie świadomości przynależności do grupy
wdrażanie do uważnego słuchania
kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody oraz rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę oraz na ich przeznaczenie
rozwijanie poczucia rytmu
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie umiejętności liczenia
rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni
doskonalenie umiejętności dbania o higienę
wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
stosowanie form grzecznościowych
wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy

Więcej

WARSZTATY „Legendy gdańskie.” cz.1.

W grodzie nad Motławą pojawił się tajemniczy Bard. A na jego ramieniu siedzi mądry czarny kruk, który odpowie na każde zadane pytanie. Razem tak wędrują. Zapraszani są przez wszystkie mieszczanki i wszystkich mieszczan, kupców, rajców oraz rzemieślników. W każdej z opowiadanych przez Barda opowieści kryje się ziarno prawdy i każda związana jest z konkretnym miejscem motławskiego grodu. Podczas zajęć dzieci – poprzez zabawę – poznają gdańskie legendy. Podczas warsztatów poznały legendę „Dlaczego Bałtyk jest słony.”

Więcej

WARSZTATY „Stocznia i stoczniowcy.”cz. 2

WARSZTATY „Stocznia i stoczniowcy.”
Podczas warsztatów dzieci uczyły się pracować w zespole. Brygady stoczniowe montowały wspólnie kadłub statku. Podczas rozmowy o prawach dziecka przedszkolaki dowiedziały się,
że to właśnie stoczniowcy rozpoczęli ogólnopolski protest przeciwko łamaniu praw człowieka i poznały znaczenie słowa solidarność.

Więcej

WARSZTATY ,,Nasze plaże”, cz.1

Podczas nowego cyklu zajęć, dotyczącego nadbałtyckich plaż, przedszkolaki wzięły udział w „wyprawie po skamieliny”, wyszukując wśród wielu kamyków te, które w swoich wnętrzach skrywały najróżniejsze skarby: muszelki, ślimaki, korale, gąbki… Mali odkrywcy dowiedzieli się przy tej okazji, że kamyki znalezione na plaży, skrywają i opowiadają burzliwe dzieje naszej planety. Dzieci, wsłuchane w opowieści p. Andrzeja, uczyły się rozpoznawać różne rodzaje muszelek i minerałów, najczęściej spotykanych na gdańskich plażach. Z nieukrywaną radością i satysfakcją odnajdywały te, z którymi miały okazję zetknąć się osobiście, podczas relaksu i wakacyjnych zabaw na plaży. : )

Więcej

WARSZTATY ,,Stocznia i stoczniowcy” cz.I

Podczas zajęć realizowanych w ramach Gdańskiej Akademii Przedszkolaków, dzieci, z zaciekawieniem przysłuchiwały się opowieści p. Andrzeja (dawniejszego stoczniowca, dziś pasjonata i eksperta w swojej dziedzinie) . Dowiedziały się, jaką rolę pełni stocznia i na czym polega praca stoczniowców. Poznały średniowieczną ,,kogę gdańską” (najstarszy statek wybudowany w stoczni gdańskiej, noszącej niegdyś nazwę ,,La Stadia”). Przedszkolaki, w małych zespołach układały puzzle, przedstawiające statek – muzeum „Sołdek”, rywalizując na czas. Z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyły w ceremonii wodowania statku (pływającej zabawki), ze specjalnie skonstruowanej pochylni, nadając mu dumne imię ,,Bursztynek” – zapożyczone od nazwy naszego Przedszkola. : )

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie dużej i małej motoryki
kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi
budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej oraz pozytywnych relacji w grupie
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas zabaw i pobytu w przedszkolu
rozwijanie mowy, budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
wdrażanie do uważnego słuchania
wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie orientacji przestrzennej
rozwijanie umiejętności liczenia
kształtowanie poczucia rytmu i rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych

Więcej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W naszym przedszkolu dzieci od samego rana cieszyły się tym dniem i wykonały kropkowane prace plastyczne.

Więcej
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl