Znaleziono poniżej Grupa IV Morsy

JESIENNE WYKOPKI

Na wiosnę dzieci sadziły ziemniaki w naszym ogrodzie przedszkolnym. Cierpliwie czekały na jesienne wykopki, które były dla nich wielką atrakcją. Dzieci bardzo dobrze wiedziały jakie potrawy można zrobić z ziemniaków.

Ziemniaki z własnego ogrodu smakują najlepiej – o czym mogły przekonać się nasze przedszkolaki 🙂

Więcej

ILUZJONISTA

Nasze przedszkole odwiedził prawdziwy magik. Dzieci z wielką radością przeniosły się w świat czarów i magii. Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem uczestniczyły w przedstawieniu oraz obserwowały każdy ruch iluzjonisty, aby nauczyć się chociaż jednej sztuczki. Na koniec pokazu we wspaniałych humorach pożegnaliśmy magika wielkimi brawami. 

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK 2019

·         Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku

·          Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie

·          Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni

·         Uświadomienie konieczności chronienia przyrody

·         Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku

·          Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw

·          Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

·          Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych

·           Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów

·          Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru

·          Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów

·         Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

·          Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

·          Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

·          Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

·           Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

·          Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

·          Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

·         Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

·         Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

·          Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

·           Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

·          Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

 

Więcej

DZIEŃ CHŁOPAKA

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu dziewczynki z naszej grupy przygotowały dla chłopców słodkie prezenty.

Więcej

Dzień Przedszkolaka


Od rana uśmiech masz na twarzy
Bo wiesz, że dzisiaj coś się zdarzy,
przedszkolny świat, przyjazny tak
tu poznasz wielkich przygód smak

Przedszkolak zuchem jest nad zuchy
Obce mu fochy i w nosie muchy
Zmęczony śpi, jak mały miś
Wielką przygodę przeżył dziś

Każdy przedszkolak dobrze wie
Że kiedy wrzesień już kończy się
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!

Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!

rbt

rbt

Więcej

MOJA ROŚLINKA

W tym roku szkolnym starszaki będą opiekowały się swoimi roślinkami. Prosimy, by dzieci przygotowały krótką prezentację, którą przedstawią na forum grupy. Przez kolejne dni, tygodnie, miesiące przedszkolaki będą dbały o swoją roślinkę. Pierwsze prezentacje już za nami. Czekamy na kolejne. Czy wystarczy dzieciom cierpliwości, wytrwałości i uwagi, aby dobrze zaopiekować się kwiatkiem – zobaczymy… 🙂

 

Więcej

Poidełko w przedszkolu

Witajcie,

w pierwszych dniach września firma Sour Neptun Gdańsk w ramach projektu „Zdroje dla najmłodszych” zainstalowała w  naszym przedszkolu poidełko.

„Zdrowy napój źródło życia woda z kranu wprost do picia” – takie hasło zachęca nas do picia czystej wody.

Po założeniu zdroju czekaliśmy kilka dni, gdyż przeprowadzone zostały dwukrotne badania laboratoryjne wody . Woda jest bezpieczna i dlatego rozpoczęliśmy degustację. Wszyscy byli chętni, by spróbować napić się wody bez użycia kubka. I wiecie co? – to wcale nie jest takie proste 🙂

 

 

Więcej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – wrzesień 2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – wrzesień 2019r.

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów
 • Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria
 • Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością
 • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych
 • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków
 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń
 • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi
 • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
 • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami
Więcej

” Proszę , dziękuję , przepraszam”

 

„Nasze słowa, dobre słowa
Powtarzamy wciąż od nowa.
Tylko takie chcemy mówić,
by dobrymi stać się ludźmi.
Dobre słowo gości u nas
13 –tego i na co dzień”. 

 

13 września w naszym przedszkolu ponownie rozpoczęliśmy projekt „Dnia Dobrego Słowa”.

Oprócz kształtowania i doskonalenia umiejętności pozytywnej komunikacji, dzielenia się pozytywnymi słowami, w tym roku kładziemy również nacisk na poznawanie emocji. Dlatego podczas pierwszego spotkania, znaleźliśmy się w magicznej krainie życzliwości. Sprawdzaliśmy jak czuje się nasze ciało, gdy odczuwamy poszczególne emocje. Wysłuchaliśmy również opowiadania, gdzie poznaliśmy różne sposoby okazywania tych emocji przez bohaterów. Świetnie się bawiliśmy razem. Na końcu –  każdy z nas stworzył ” drzewo- serc dobrych słów ” .

 

 

Więcej
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl