Gdański Klub Origami

 

WYNIKI KONKURSU  „ŚWIĄTECZNE ORIGAMI”

 

KATEGORIA WIEKOWA  3 – 4 – latki

 

I miejsce              Zuzanna Kempińska            Przedszkole nr 60

 

II miejsce             Nadia Grochowska             Przedszkole  nr.44

 

III  miejsce           Mateusz Dmowski              Przedszkole nr 1

 

KATEGORIA WIEKOWA  5 – 6 latki

 

I miejsce                 Blanka Bajda                     Przedszkole nr 60

 

II miejsce                Oliwia Kamysz                   Przedszkole  nr 16

 

III  miejsce              Szymon Maj                       Przedszkole nr 1

 

W dniu 14.01.2016r. o godzinie 10.30 odbędzie  się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Świąteczne Origami”. Serdecznie zapraszamy laureatów z opiekunami.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „ŚWIĄTECZNE ORIGAMI”

 

1. Organizator:

Przedszkole nr 23 „BURSZTYNEK” w Gdańsku

Koordynatorzy: Gabriela Bystrzak ,Monika Równa

2. Cele Konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci.
 • Propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania

czasu wolnego.

3. Uczestnicy i  kategorie wiekowe:

Konkurs przeznaczony jest dla:

Dzieci przedszkolnych w wieku 3 i 4 oraz 5 i 6 lat

4. Do Konkursu  należy dostarczyć prace wykonane w technikach płaskich.

 • Format prac A4

5Konkurs ma charakter indywidualny tzn. każda praca ma być wykonana OSOBIŚCIE, prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.

6. Kryteria oceny:

 • Jakość artystyczna wykonanej pracy.
 • Oryginalność pomysłu
 • Ogólne wrażenie artystyczne
 • Materiały i technika wykonania

7. Termin składania prac:

Prace należy składać/ nadsyłać do 22.12.2015 na adres:

Przedszkole nr 23

.Ul. Wolności 26

80- 538 Gdańsk

Tel. kontaktowy:

58 346 49 49

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. ”ŚWIĄTECZNE ORIGAMI”

 8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy (w dolnym prawym rogu), według następującego wzoru:

 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • wiek,
 • nazwa przedszkola
 • imię i nazwisko opiekuna
 • e-mail placówki
 • telefon kontaktowy.

Metrykę prosimy wykonać na komputerze.

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.

10. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik Konkursu.

11. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

12.Warunki uczestnictwa: każda placówka może wytypować do udziału w Konkursie maksymalnie 4 prace. Uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

13. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki- nie będą brane pod uwagę.

14. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. nr 133, poz.883)

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2015 a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14.01.2016.

16.Laureaci konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną (lub faxem)

17.Organizator zapewnia:

 • Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia i dyplomy(dla każdego uczestnika).
 • Podziękowania dla opiekunów dzieci.
 • Komisja może dokonać innego podziału nagród.

18. Nagrody zostaną wysłane pocztą na podany w metryczce adres (dla zwycięzców nie uczestniczących w wręczeniu nagród).

19.Lista laureatów, nagrodzone prace oraz protokół pokonkursowy zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej placówki.

20.W sytuacjach nie przewidzianych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl