REGULAMIN KONKURSU „CIEKAWE ZAKĄTKI GDAŃSKA”

 

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Ciekawe zakątki Gdańska”

I. Przepisy ogólne

1.Organizatorem konkursu jest:

PRZEDSZKOLE nr 23

Bursztynek”

ul. Wolności 26

80-538 Gdańsk

tel. 58 346 49 49

przedszkole23gda@o2.pl

2. Celem konkursu jest:

 • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno miasta w którym mieszkamy

 • Rozbudzenie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania

 1. Konkurs polega na sfotografowaniu swojej miejscowości: tak aby ukazać jej najpiękniejsze i najciekawsze walory.

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym indywidualnie z rodzicem/opiekunem/nauczycielem pod patronatem swojego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (z jednej placówki maksymalnie 6 dzieci).

II. Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie z dwóch różnych ujęć.

2. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 15 cm x 21 cm lub na następujące maile : anna_ilnicka@wp.pl lub bursztynekmonika@gmail.com

3. Fotografie należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt wysyłającego) lub dostarczyć osobiście do placówki organizatora:

PRZEDSZKOLE nr 23

Bursztynek”

ul. Wolności 26

80-538 Gdańsk

tel. 58 346 49 49

Konkurs fotograficzny”

4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie (komputerowo): imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, nazwa placówki, opis (tytuł) zdjęć.

Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

5. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs fotograficzny”

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

8. Konkurs trwa od 18.03.2019 do 10.05.2019 r

9. Rozwiązanie konkursu nastąpi 20.05.2019 , wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkole23gda@o2.pl w zakładce aktualności lub wydarzenia.

10. Zwycięzcy dodatkowo zostaną powiadomieni drogą e- mailową.

11. Nagrody oraz dyplomy dla osób nagrodzonych zostaną przesłane pocztą.

12. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie – decyduje data stempla pocztowego.

13. Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej placówki z imieniem i nazwiskiem autora.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Koordynatorzy:

Anna Ilnicka

Monika Równa

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl