RODZICE DZIECI, KTÓRE SĄ ZDIAGNOZOWANE W KIERUNKU ALERGII POKARMOWEJ PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA. NA TEJ PODSTAWIE BĘDZIE USTALANA INDYWIDUALNA DIETA DLA DZIECKA.

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl