RODZICE DZIECI, KTÓRE SĄ ZDIAGNOZOWANE W KIERUNKU ALERGII POKARMOWEJ PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA. NA TEJ PODSTAWIE BĘDZIE USTALANA INDYWIDUALNA DIETA DLA DZIECKA.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl