RYTMIKA

Rytmika I Taniec – ich podstawowymi założeniami jest ścisły związek muzyki i ruchu. Muzyka jest bodźcem i inspiracją dla ruchu, a ruch powinien być następstwem, rezultatem stanu emocjonalnego wywołanego przez słyszaną muzykę.

Zajęcia rytmiki  i tańca obejmują: 

– ćwiczenia kształtujące wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki tj. rytm, tempo, dynamika, melodia , wysokość rejestrów, barwę dźwięku, metrum, formę i strukturę piosenek i prostych utworów

– naukę układów tanecznych do dowolnie wybranej muzyki, w tym muzyki klasycznej, oraz naukę tańców ludowych- regionalnych i narodowych

– grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych

– wykonywanie piosenek  z ruchem ilustracyjnym lub układami rytmicznymi

– zabawy ruchowe do piosenek

– ćwiczenia  rozwijające motorykę , sprawność i estetykę ruchów oraz rozwijające orientację w przestrzeni

Uzyskiwane efekty:

– rozwój uzdolnień muzycznych, zainteresowania muzyką

– poprawia sprawność fizyczną i umysłową

– uwrażliwia na piękno muzyki

– rozwija i kształtuje słuch muzyczny i pamięć  muzyczną

– pogłębia wiedzę o kulturze muzycznej kraju i innych narodów

– uczy się układów tanecznych do różnego gatunku muzyki

– rozwija wyobraźnię i kreatywność

– przygotowuje do występów publicznych

– uczy pokonywania własnych słabości i nabywania pewności siebie

– zyskuje się umiejętność pracy w grupie

A tak dzisiaj na rytmice bawiły sie nasze dzieci:)

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl