Rosnę ja i rośnie moje ubranie. 21.04.

Rosnę ja i rośnie moje ubranie.

„Hop i bęc” – zabawa ruchowa
Przygotowujemy dla dzieci tor przeszkód. Najpierw dzieci przechodzą po sznurku ułożonym na dywanie, następnie obunóż wskakują do położonego koła hula-hoop, wchodzą na krzesełko (przy którym stoi rodzic) i zeskakują na dywan.

„Rosnąć jak na drożdżach” – „Domowe przedszkole” – (link poniżej)
„Czy wiecie, co oznacza powiedzenie „rosnąć jak na drożdżach”?
„Rosnąć jak na drożdżach” oznacza rosnąć bardzo szybko, tak szybko, jak rośnie ciasto, do którego są dodane drożdże.” Możemy pokazać dzieciom drożdże i wytłumaczyć, że są to grzyby jadalne, które w odpowiednich warunkach rosną. Następnie możemy zaproponować dzieciom eksperyment do, którego będą nam potrzebne: mąka, drożdże, woda, cukier i miska. Łączy wszystkie składniki w misce i odstawia ciasto do rośnięcia, a dzieci obserwują proces. https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,rosnac-jak-na-drozdzach,34855

„Kto jest ode mnie wyższy?” – mierzenie i porównywanie wzrostu.
Sprawdzimy, kto jest od kogo wyższy, a kto niższy. Poproście wszystkich domowników, aby ustawili się na dywanie w szeregu. Najniższa osoba staje na początku , a najwyższa na końcu szeregu. Reszta domowników, porównując wzrost między sobą, ustawia się od najniższego do najwyższego między najniższą, a najwyższą osobą.

„Ile urosłam/urosłem? Ile urosnę?” – zabawa dydaktyczna, mierzenie wzrostu dzieci, wyznaczanie długości na sznurku.
Siadamy z dziećmi na dywanie lub przy stole. Przygotowujemy kolorowe sznurki lub tasiemki do pomiaru wzrostu. Za pomocą sznurka mierzy wysokość dziecka i mówimy: Taki jesteś wysoki dzisiaj (zaznaczamy np. zieloną wstążką), a taki byłeś malutki, gdy się urodziłeś (zaznaczamy np. czerwoną wstążką długość dziecka po urodzeniu). W najbliższej przyszłości prawdopodobnie urośniesz jeszcze tyle (zaznaczamy żółtą wstążką miejsce, które powstanie po dodaniu długości dziecka po urodzeniu do obecnego wzrostu). Następnie mierzymy wysokość pozostałych domowników i zaznaczmy na ścianie przy pomocy taśmy. Dziecko określa kto jest najniższy a kto najwyższy.

Na zakończenie posłuchajcie piosenki „A ja rosnę”. https://www.youtube.com/watch?v=MLwmw4hjfyg

Pozdrawiam Was gorąco i życzę miłej zabawy. Pani Marzena

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl