„Segregujemy śmieci” – zajęcia popołudniowe 14.05.

Segregujemy śmieci”

Witam Was serdecznie. Dziś dowiemy się dlaczego należy segregować śmieci.

Odpady towarzyszą nam od zawsze. Niestety skala odpadów, z jaką musimy się uporać wzrasta każdego dnia. Przy takim tempie niedługo utoniemy w śmieciach! Jedynym sposobem, który może problem zmniejszyć, jest segregowanie śmieci. Dlatego właśnie takie ważne jest, aby każdy z nas włączył się w proces segregacji odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę. Segregowanie odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci, jakie trafiają na składowiska. Posegregowane zaś odpady mogą być ponownie użyte lub poddane recyklingowi, czyli ich przeróbce. Segregacja jest to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane, czyli papier, szkło, plastik i aluminium. Innymi słowy jest to oddzielenie od siebie materiałów, które mogą zostać powtórnie wykorzystane.

Do segregacji odpadów przeznaczone są kolorowe pojemniki, do których należy wrzucać papier, plastik i szkło.

„Czysto, ładnie i bez śmieci” – bajka edukacyjna – proekologiczna.
Zapraszam do obejrzenia bajki, aby dowiedzieć się w jaki sposób należy segregować odpady.

„Segregujemy śmieci” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Teraz gdy już wiecie jak należy segregować odpady zapraszam do wspólnej zabawy. Rozkładamy na podłodze kartki w kolorach odpowiadających kolorom pojemników na odpady (niebieska – papier, zielona – szkło, brązowa – bio, żółta – metale i tworzywa sztuczne). Poproście rodziców, aby przygotowali Wam kilka przedmiotów do wyrzucenia ( to co jest w domu). Chodzicie swobodnie po pokoju, a na hasło: Sprzątamy – umieszczacie przedmioty na odpowiedniej kartce, np. żółta – plastikowe butelki, zielona – słoiki, brązowa – skórka od banana. Na koniec wspólnie z rodzicami sprawdzamy poprawność wykonania zadania.

„Segregujemy śmieci” – karta pracy. (do pobrania poniżej)
Na zakończenie dokończcie kolorować pojemniki na odpady na karcie pracy.
„Papier” – na niebiesko
„Plastik” – na żółto
„Szkło” – na zielono.
Wyszukajcie w starych gazetkach reklamowych ilustracje przedstawiające przedmioty, które po zużyciu wyrzucamy do pokolorowanych przez was pojemników. Wytnijcie te przedmioty i przyklejcie na odpowiednie pojemniki.

Życzę Wam miłego popołudnia i pozdrawiam p. Marzena.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl