ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.
Rozbudzanie poczucia estetyki.
Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
Kształtowanie intuicji matematycznych.
Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.
Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
Wdrażanie do samodzielności.
Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl