ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ

 • Poszukiwanie misia” – poznanie głównych pomieszczeń przedszkola: sala, łazienka, szatnia;)
 • Poznanie kącików w sali (plastyczny, ciszy, lalek, małego budowniczego itp.;)
 • Zabawy utrwalające imiona koleżanek i kolegów („Mam na imię” lub „Gadający balon”;)
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: „dzień dobry” i „do widzenia”;)
 • Ustalenie zasad obowiązujących w grupie oraz sygnałów ułatwiających porozumiewanie się nauczyciela z dziećmi;)
 • Zabawy w ogródku oraz trening samodzielności: ubieranie się i zakładanie butów;)
 • Słuchanie fragmentów opowiadania É. Janikovszky „Jestem już przedszkolakiem” i rozmowa na temat treści 😉
 • Prezentacja kącika książki. Wdrażanie do prawidłowego korzystania z książek, aby ich nie zniszczyć;)
 • Znajdź zabawkę” – zabawa dydaktyczna: rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów;)
 • Co potrafimy zrobić za pomocą rąk? – burza mózgów 😉
 • W szatni” – nazywanie i rozpoznawanie swoich znaczków 😉
 • Budowanie w parach konstrukcji przestrzennych z klocków. Wdrażanie do używanie zwrotów „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”;)
 • Nauka zdejmowania i zakładania kapci;)
 • Dźwięczący dzwonek” – zabawa w podawanie sobie dzwonka 😉
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@p23.edu.gdansk.pl