EDUKACJA PRZEZ RUCH- „JESIENNE DRZEWO”

Naturalną potrzebą dziecka jest swobodny, spontaniczny  ruch. Powinien on być inspiracją dla nauczyciela, który ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwój dziecka. Planując zajęcia musimy wykorzystać wszystkie formy ruchu. Najbardziej fundamentalnym założeniem systemu EPR jest pierwsza zasada dydaktyczna, która określa ruch jako podstawę uczenia się. Planując zajęcia nauczyciel powinien wziąć pod uwagę:
Ruch zgodny z fizjologią,
Ruch dowolny, swobodny,
Zintegrowany ruch całego ciała,
Ruch parcjalny,
Ruch rytmiczny i poza rytmem,
Ruch organizujący aktywność zespołową i indywidualną,
Bezruch, jako odpoczynek i początek nowej procedury ruchu,
Nowe doświadczenia ruchowe.
Wykorzystując ruch dajmy dzieciom więcej możliwość rozwijania i doskonalenia wymaganych umiejętności. Zajęcia takie rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, uczą estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Zadaniem przedszkola jest rozwijanie wszelkich zdolności i umiejętności dzięki, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość i zwiększają szansę powodzenia w szkole.
  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl