GIMNASTYKA SMYKA

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają duże znaczenie. W budowie i funkcjonowaniu dziecka są różnice bardziej lub mniej zauważalne. Organizm dziecka przechodzi przez różne formy rozwojowe, kręgosłup i kościec są słabe, klatka piersiowa elastyczna, mięśnie wiotkie, skóra łatwo ulega uszkodzeniom. Delikatny układ nerwowy powoduje, że dziecko szybko się męczy. Te specyficzne cechy wymagają specjalnej troski. Każda metoda pedagogiczna czy zajęcia z dziećmi, każda zabawa, muszą być rozpatrywane z punktu widzenia wpływu na rozwój psychiczny dziecka. W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie postawy dziecka poprzez stałe wymaganie poprawnych ruchów podczas chodu, biegu, zabawy, ćwiczeń itd. Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w przedszkolu zaspokaja duże potrzeby ruchowe dziecka, rozwija jego sprawność użytkową i ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne, szybsze.

Zabawy ruchowe posiadają charakterystyczne cechy odróżniające je od innych form ruchu. Są to; podział na grupy, z których każda ma odrębne zadania, przepisy, ruch w zabawie jest naturalny i swobodny. Zabawa jest doskonałym środkiem do rozwijania wartości zdrowotno-higienicznych, sprawnościowych i wychowawczych.

Ćwiczenia gimnastyczne tak jak zabawy ruchowe posiadają charakterystyczne cechy. Podczas ćwiczeń zespół dziecięcy nie dzieli się na odrębne grupy, cała grupa wykonuje ten sam ruch. Podziału na grupy dokonuje się przy użyciu sprzętu. W ćwiczeniach występują tylko sygnały np. klaskanie, wystukiwanie. Tutaj ruch jest ograniczony przez pozycje wyjściowe. Dzieci naśladują ruchy prowadzącego, najważniejszą rzeczą w tych ćwiczeniach jest zachowanie prawidłowej postawy ciała

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl