REALIZACJA PROGRAMU „WyRaźni na drodze”

W dniach 24.09. oraz 28.09.dzieci z grupy 2 wzięły udział w programie pt. „WyRaźni na drodze”,, poświęconym noszeniu odblasków i ich znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa.  Na początku dzieci zapoznano z bohaterami programu oraz z  opowiadaniem pt. „Odblaski”. Ciekawa historyjka mówiła o najważniejszych zasadach w ruchu drogowym, m.in. o konieczności noszenia odblasków. Następnie dzieci wypowiadały się nt. wysłuchanego tekstu.  Najbardziej atrakcyjną częścią programu były zabawy elementami zestawu „Autochodzik”, gdzie utrwalały zdobytą wiedzę.

Dzieci z zadowoleniem wyszły z „odblaskowych zajęć”, bogatsze o wiedzę dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drodze i wyposażone w  znaczki odblaskowe.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl