ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE LUTY 2019

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne LUTY 2019:

Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;

Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

Interpretowanie treści utworu literackiego.

Prowadzanie zabaw badawczych i doświadczeń związanych z powietrzem.

Poznanie urządzeń wykorzystujących powietrze.

Kształtowanie postawy proekologicznej.

Określanie pogody i dokonywanie pomiarów temperatury.

Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl