ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE CZERWIEC

 • Co jeździ, co pływa, co lata?” – klasyfikowanie pojazdów i wyszukiwanie podobieństw i różnic w określonych grupach;

 • Maszyny latające” – „linia czasu”, zastosowanie metody wizualnego przedstawienia, porównanie dawnych i współczesnych środków transportu, dostrzeganie wpływu postępu technicznego na szybkość i długość lotu;

 • Co za hałas?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne pojazdy;

 • Przyroda dzika nieodkryta” – oglądanie ilustracji przedstawiających egzotyczne miejsca na ziemi oraz ich dzikich mieszkańców – zwierzęta w ich naturalnym środowisku;

 • Węże” – poznanie różnych gatunków węży, ich środowiska życia, wskazywanie różnic w ich wyglądzie, kreślenie linii w kształcie litery „s” na dużych powierzchniach;

 • Tygrysy, lwy, lamparty oraz hieny i szakale” – poznanie przez dzieci dalekich krewnych domowych kotów i psów na podstawie obrazków, figurek i zdjęć;
 • Kto mieszka w oborze?” – zabawa dydaktyczna, łączenie w pary zwierząt i ich „domów”;
 • Miasto – wieś” – rozmowa kierowana na temat różnic i podobieństw obydwu miejsc;

 • Od ziarenka do bochenka” – zapoznanie dzieci z procesem produkcyjnym chleba na podstawie historyjki obrazkowej;

 • Smutno czy wesoło?” – naśladowanie odgłosów zwierząt ze zmianą nastroju;

 • Wyprawa w nieznane zakątki” – zapoznanie z wybranymi krainami geograficznymi;

 • Letnie marzenia” – rozmowa kierowana na temat marzeń realnych i tych mało rzeczywistych;

 • Marzy mi się…” – zabawa wyciszająca w ogrodzie przedszkolnym, leżenie na kocykach i słuchanie muzyki relaksacyjnej, rozmowy o dziecięcych marzeniach, rozróżnianie marzeń realnych (możliwych do spełnienia) od nierealnych

 • Bezpieczne wakacje” – na podstawie ilustracji omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacyjnego wypoczynku;

 • Dokąd na wakacje?” – rozmowa o wakacyjnych planach, zwrócenie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi – czas przyszły czasowników;

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl