ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MAJ

 • W czasie deszczu dzieci się nudzą” – rozmowa o spędzaniu czasu w deszczowe dni, budowanie u dziecka poczucia własnej wartości przez akceptację jego wypowiedzi;

 • Zielony czy fioletowy, do biegu zawsze gotowy” – zabawy ruchowe z chusta animacyjną;

 • Motyle skrzydła” – zabawa dydaktyczna, nazywanie podstawowych figur geometrycznych i klasyfikowanie ze względu na dwie cechy jednocześnie, dostrzeganie i odtwarzanie symetrycznego układu skrzydeł motyla;

 • Owady i sztuka” – zagadki dotykowe, oglądanie reprodukcji różnych dzieł sztuki: malarstwa, grafiki oraz sztuki użytkowej, zwrócenie uwagi na piękno przedstawiania świata przyrody w sztuce;

 • Wzbogacenie słownika o nowe wyrazy : dyrygent, nuty, batuta, filharmonia, opera, operetka, solista, chór;

 • Zabawa „Podaj nazwę instrumentu” – dzielenie nazw instrumentów na sylaby;

 • Malowanie ilustracji do miniatury fortepianowej F.Rybickiego „Kot i mysz” – zabawy sylwetami kota i myszy;

 • Jakie czasy, taka muzyka” – słuchanie fragmentów utworów muzycznych z różnych epok;
 • Moje korzenie” – odczytywanie symboliki drzewa genealogicznego, wspólne wykonanie uproszczonego rysunku drzewa genealogicznego;

 • Kalambury” – zagadki rysowane lub ruchowo- -naśladowcze, odgadywanie atrybutów lub czynności związanych z konkretnym zawodem;

 • Portret rodziny” – zapoznanie z pojęciem: portret, oglądanie zdjęć i reprodukcji ze zwróceniem uwagi na wygląd osób dawniej i dziś ;

 • Mam prawo do…” – rundka na temat praw dziecka, utrwalenie znajomości podstawowych praw ;

 • Dzieci z różnych stron świata” – poznanie wyglądu dzieci z różnych regionów, dostrzeganie podobieństw i różnic

 • Różne strony świata a prawa takie same”w oparciu o ilustracje- usystematyzowanie wiedzy na temat praw dziecka;

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl