Elementy metody Marii Montessori

W naszej grupie stosuje się elementy pedagogiki Marii Montessori, która między innymi polega na rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, osiąganiu koncentracji nad wykonywanym zadaniem, formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku dla pracy innych, rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl