W KRAINIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZ.I 17.06.2020 r

Dzień dobry przedszkolaki!

Dzisiaj porozmawiamy sobie o niepełnosprawności. Czy wiecie kto to taki?

Niepełnosprawni to ludzie nieposiadający pełnej sprawności fizycznej lub upośledzeni intelektualnie.

Co to znaczy upośledzone intelektualnie?

Są to osoby, które pomimo upływającego czasu, pomimo obchodzonych kolejnych urodzin z tortem, na którym jest coraz więcej świeczek raczej nie zdobędą nowych umiejętności, nie zapamiętają nowych wiadomości, czyli nie poszerzą swojej wiedzy. Przy wsparciu rodziny, specjalistów czasem to się udaje, ale zazwyczaj w niewielkim zakresie.

Osoby niepełnosprawne to osoby niewidome lub osoby poruszające się na wózku inwalidzkim albo też osoby, które są okaleczone.

Przyczynami niepełnosprawności?

Przyczyną niepełnosprawności są wady wrodzone, czyli taka osoba urodziła się ze swoimi wadami (słaby wzrok, chore nogi, kręgosłup) Osobą niepełnosprawną można zostać w wyniku wypadku

Każdy człowiek ma prawa takie same, jak wszyscy ludzie- ci mniejsi i więksi. Również osoby niepełnosprawne mają takie same prawa do godnego życia. Inny człowiek – niepełnosprawny – nie znaczy, że jest gorszy! Pamiętaj, jeżeli spotkasz osobę niepełnosprawną to należy odnosić się do niej z szacunkiem, nawet możesz pomóc Np. otworzyć drzwi, czy pomóc przejść przez ulicę. Ale NIGDY Nie wolno się z takiej osoby WYŚMIEWAĆ – a więc należy takie osoby TOLEROWAĆ i AKCEPTOWAĆ!

Pamiętaj to słowo TOLERANCJA

Ten znak symbolizuje znak niepełnosprawności

Taki znak można zobaczyć na drzwiach do toalet dla osób niepełnosprawnych, które są dostosowane do ich potrzeb

W autobusach i tramwajach są miejsca gdzie osoba na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z pasów bezpieczeństwa.

Na parkingach są miejsca wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych – nam -osobom zdrowym nie wolno tych miejsc zajmować!

Na tej ilustracji widzimy pana z białą laską i psem. Jest to specjalnie szkolony pies – przewodnik, który pomaga temu panu poruszać się po okolicy. Taki pies towarzyszy osobie niewidomej w domu oraz poza domem. Osoba z psem przewodnikiem może wejść np. do autobusu, do banku, urzędów.

PAMIĘTAJ – nie zaczepiaj tego psa, nie głaszcz – on jest skupiony na pomocy swojemu panu

Jeśli nie ma psa przewodnika, zawsze posiada specjalną białą laskę, którą sprawdza przestrzeń przed sobą, „bada” przeszkody – krawężniki, schody. Przyjrzyj się na przystankach, przy przejściu dla pieszych, na peronie metra są specjalne pogrubione pasy lub wypukłe kropki, które wyczuwamy idąc. My – osoby zdrowe oprócz tego, że je wyczujemy to widzimy je! To są specjalne oznaczenia dla osób niedowidzących lub niewidomych informujące, że muszą bardzo uważać. Oznaczają, że zbliżyli się do krawężnika, krawędzi przystanku, peronu.

Chcę Was teraz zaprosić do zabaw praktycznych: Kilka ćwiczeń – sprawdź, co czuje osoba niewidoma lub niedowidząca.

Ćwiczenie 1.

Poproś rodzica, aby zawiązał/a Ci oczy szalikiem i przeprowadził/a Cię trzymając za rękę Np. po pokoju, czy ogrodzie. Jakie towarzyszyły Ci uczucia? Czy czułeś się pewnie? Czy łatwo jest funkcjonować osobom niewidomym?

Ćwiczenie 2.

Spróbuj zbudować więżę, domek z klocków; mając zawiązane oczy. Czy potrafiłeś/łaś się zbudować, czy sprawiło Ci to kłopoty?

Ćwiczenie 3. Spróbuj zjeść zupę, budyń, deser z zawiązanymi oczami? Czy smakowało? Czy byłeś/byłaś tak pochłonięty/pochłonięta trafieniem łyżką do buzi, ze nie bardzo pamiętasz, co było na talerzu?

Jak osoby niepełnosprawne poznają świat, uczą się? -za pomocą zmysłów dotyku, węchu, smaku Niewidomi oraz niedowidzący czytają dzięki alfabetowi Braill’a.

DLA CIEKAWSKICH

Ludwik Braille urodził się we Francji. W wyniku wypadku i choroby w wieku trzech lat stracił wzrok. Był bardzo mądrym chłopcem i dzięki troskliwej opiece rodziców o rodzeństwa poznawał najbliższe otoczenie i świat. Miał bardzo dobrą pamięć, bardzo dobrze się uczył Uczęszczał Królewskiego Instytutu dla Niewidomych w Paryżu. Była to wtedy jedyna szkoła na świecie, gdzie niewidzący mogli czytać. Litery wycinano z tektury lub innych materiałów, które były możliwe do odczytania dotykiem. Pewnego dnia do szkoły artylerii królewskiej przybył oficer i zaprezentował system czytania dla niewidomych – system ten był używany przez francuską armię do przekazywania rozkazów bez słów, w ciemnościach. System ten okazał się zbyt skomplikowany dla uczniów – zafascynował jednak Ludwika na tyle, że udało mu się przełożyć alfabet ludzi widzących na system punktowy. Każda litera ma swój znak składający się z punktów – wypukłych punktów na kartce. Wynalazek ten otworzył niewidomym drogę do nauki i kultury. Dzisiaj jego pismo stosowane jest przez niewidomych na całym świecie. Piszą oni tym systemem, czytają książki pisane Braillem, odczytują nuty, skomplikowane wzory chemiczne oraz rozwiązują zadania matematyczne.

Zapraszam do obejrzenia filmu „N jak niewidomy”

Zapraszam na spotkanie jutro:)

A.Ilnicka

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl