WARSZTATY ,,Stocznia i stoczniowcy” cz.I

Podczas zajęć realizowanych w ramach Gdańskiej Akademii Przedszkolaków, dzieci, z zaciekawieniem przysłuchiwały się opowieści p. Andrzeja (dawniejszego stoczniowca, dziś pasjonata i eksperta w swojej dziedzinie) . Dowiedziały się, jaką rolę pełni stocznia i na czym polega praca stoczniowców. Poznały średniowieczną ,,kogę gdańską” (najstarszy statek wybudowany w stoczni gdańskiej, noszącej niegdyś nazwę ,,La Stadia”). Przedszkolaki, w małych zespołach układały puzzle, przedstawiające statek – muzeum „Sołdek”, rywalizując na czas. Z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyły w ceremonii wodowania statku (pływającej zabawki), ze specjalnie skonstruowanej pochylni, nadając mu dumne imię ,,Bursztynek” – zapożyczone od nazwy naszego Przedszkola. : )

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl