WARSZTATY „Stocznia i stoczniowcy.”cz. 2

WARSZTATY „Stocznia i stoczniowcy.”
Podczas warsztatów dzieci uczyły się pracować w zespole. Brygady stoczniowe montowały wspólnie kadłub statku. Podczas rozmowy o prawach dziecka przedszkolaki dowiedziały się,
że to właśnie stoczniowcy rozpoczęli ogólnopolski protest przeciwko łamaniu praw człowieka i poznały znaczenie słowa solidarność.

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl