ZADANIA KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA NA WRZESIEŃ

 

 • Zgadnij, gdzie byłam/byłem na wakacjach” − zabawa w skojarzenia;

 • Przygoda na wakacjach” − układanie wspólnego opowiadania;

 • Jesteśmy przedszkolakami” − krótka rozmowa na temat koleżanek i kolegów w grupie;

 • W ogrodzie: zabawy z wykorzystaniem skakanek, hula-hoop i gum do skakania;

 • Przedszkolny aerobic” − gimnastyka przy muzyce do dowolnych podkładów muzycznych;

 • Ulubiona zabawka” − swobodne wypowiedzi dzieci o ulubionych zabawkach połączone z ich prezentacją;

 • P jak pociąg ”− ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej;

 • Kąciki w naszej sali” − omówienie poszczególnych kącików w sali;

 • Jakich kącików nie mamy w sali?” − dyskusja na temat utworzenia nowych kącików;

 • Adres” − demonstracja adresu przedszkola, nauka własnego adresu;

 • Zgadnij, kim jestem” − zabawa dydaktyczna;

 • Czapka − łapka” − zabawy językowe, szukanie rymów oraz analiza i synteza słuchowa wyrazów;

 • Wóz strażacki” − układanie obrazka z figur geometrycznych;

 • Czym się różnią dzieci?” − zabawa edukacyjna z kartą pracy;

 • Co mnie cieszy, co mnie smuci?” − burza mózgów w odniesieniu do własnych doświadczeń;

 • Kostka uczuć” − zabawa słowna;

 • Moje sukcesy” − rozmowa na temat sukcesów znanych osób i prezentacja własnych umiejętności;

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl