ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LUTY

rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych
rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)
kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po za
rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką i sztuką
rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów
rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka, artysta malarz, rzeźbiarz, aktor
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych i teatralnych
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat
doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
kształtowanie pojęć matematycznych
rozwijanie zainteresowania światem przyrody i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl