ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
budowanie pozytywnych relacji w grupie
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw
rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie
kształtowanie postaw prospołecznych
wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
wdrażanie do uważnego słuchania
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie percepcji wzrokowej
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)
kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
kształtowanie myślenia matematycznego
rozwijanie zainteresowania światem przyrody
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl