ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE STYCZEŃ 2019

·         Doskonalenie koordynacji ruchów,

·         Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

·         Wdrażanie do samodzielności,

·         Poszerzenie zasobu słownictwa,

·         Kształtowanie postawy moralnej,

·         Rozwijanie umiejętności odróżnienia dobra od zła,

·         Kształtowanie myślenia przyczynowo skutkowego,

·         Usprawnienie umiejętności grafomotorycznych,

·         Rozwijanie sprawności językowej,

·         Rozwijanie mowy i myślenia,

·         Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wydarzenia grupowe,

·         Integracja dzieci,

·         Oswajanie z występami publicznymi,

·         Doskonalenie umiejętności liczenia,

·         Klasyfikowanie zbiorów przedmiotów,

·         Utrwalenie nazw figur geometrycznych płaskich,

·         Doskonalenie regularności rytmiczności,

·         Utrwalenie pór roku,

·         Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

·         Rozwijanie kreatywności,

·         Pobudzenie wyobraźni,

·         Kształtowanie refleksyjnej postawy,

·         Kształtowanie wyobraźni twórczej

·         Kształcenie odporności emocjonalnej

·         Rozwijanie sprawności fizycznej,

·         Rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,

·         Ćwiczenie koncentracji na zadaniu,

·         Nabywanie umiejętności orientacji na kartce papieru,

·         Uwrażliwienie na potrzeby innych,

·         Wyczuwanie ciała i przestrzeni,

·         Pobudzenie wyobraźni.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl