ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA CZERWIEC

– Słuchanie wiersza „Jesteśmy dziećmi”

– Oglądanie prezentacji „Dzieci z różnych stron świata”

– Zapoznanie z prawami i obowiązkami każdego dziecka

– W królestwie czekolady- rozmowa o tym skąd pochodzi czekolada, jakie są rodzaje czekolady, jakie czekolada ma właściwości

– Wysłuchanie ciekawostek o czekoladzie

– Rozwiązywanie zagadek słuchowych

– Rozmowa po wysłuchaniu „Bajki o pszczołach i Matce Naturze”

– Miód i jego wartości odżywcze

– Zabawa przy piosenkach dla dzieci

– Zapoznanie z projektem „Mamo, tato – wolę wodę!

– Ćwiczymy narządy mowy – zabawy logopedyczne

– Przybory higieniczne – co się zmieniło? – ćwiczenie spostrzegawczości, rozpoznawanie zmian w układzie przedmiotów

– Kiedy przyjdzie do nas lato? – zabawa dydaktyczna z kalendarzem

– Ogrodowe zagadki – rozwiązywanie zagadek językowych

– Po co owady na łące? – zabawa w skojarzenia i rozmowa

– Obserwacja owadów – obserwacje owadów z wykorzystaniem lupy

– Jaka to pora? – zabawa słowna, utrwalenie nazw poszczególnych pór dnia

– Rodzina z wiejskiego podwórka – zabawa językowa

– A to krowa – zabawa dramowa

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl