ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD 2018 R.

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA  LISTOPAD 2018

 

·         Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

·         Kształtowanie gotowości do czytania i pisania ,

·         Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

·         Ćwiczenie pamięci i doskonalenie uwagi słuchowej,

·         Rozwijanie zasobu słownictwa,

·         Doskonalenie sprawności gramofotorycznej i percepcji wzrokowej,

·         Kształtowanie postawy pozdrowotnej,,

·         Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

·         Wyzwalanie swobodnej ekspresji,

·         Kształtowanie odporności emocjonalnej,

·         Rozwijanie inwencji twórczej,

·         Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

·         Zachęcanie do wysiłku intelektualnego,

·         Kształtowanie umiejętności rozwijania problemów,

·         Rozwijanie orientacji w przestrzeni,

·         Rozwijanie motoryki małej,

·         Kształtowanie postawy tolerancji,

·         Ćwiczenie koordynacji ruchowej,

·         Wdrażanie do wielokrotnego powtarzania ćwiczenia i niezrażanie się porażką,

·         Kształtowanie postawy patriotycznej,

·         Ćwiczenie pamięci,

·         Stwarzanie okazji do samodzielnego liczenia,

·         Utrwalenie liczebników w aspekcie porządkowym,

·         Utrwalenie znajomości figur geometrycznych,

·         Rozwijanie logicznego myślenia, zdolności obserwacji,

·         Wyzwalanie aktywności i związane z samodzielnym doświadczeniem,

·         Nabywanie doświadczeń plastycznych,

·         Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo,

·         Zapoznanie z pojęciem czasu

·         Integracja grupy

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl