7.05.2020 r.- zajęcia popołudniowe. ” Jest dużo zawodów na świecie.”

Dzień dobry Moi Drodzy:)

Co u Was? Jak się macie? Dajcie znać. Napiszcie do Nas na e mail, wyślijcie ciekawe zdjęcia co robicie …

Na czwartkowe popołudnie przygotowałam dla Was ćwiczenia i zabawy związane z czytaniem i pisaniem.

Zaczynamy:):

 1.       „Zawody”- słuchanie wiersza Z. Dmitrocy. Rodzicu przeczytaj treść wiersza, dziecko uważnie słucha.

Aktor w życiu i na scenie gra bez przerwy przedstawienie.

Po oklaskach lubi sobie pożartować w garderobie.

Pan aptekarz waży, mierzy, by lek zrobić jak należy.

Kiedy trzeba kupić leki, każdy pędzi do apteki.

Żeby nowy dom zbudować, trzeba do zaprojektować.

Pan architekt prosto z głowy narysuje Co dom nowy.

Gdy masz chęć na smaczny sernik, pyszny pączek albo piernik.

Pędź do pana cukiernika, to nie wrócisz bez sernika.

Kiedy światło w domu znika, trzeba wezwać elektryka.

Bo ten pan się na tym zna i prąd znajdzie raz dwa.

Rozmowa na temat treści wiersza: Jakie zawody były wymienione w wierszu?     

2. Za-wo-dy-ćwiczenia słuchu fonemowego.

Teraz twoim zadaniem jest podzielenie zapamiętywanych nazw zawodów na sylaby i głoski:

    a-ktor- sylaby, głoski: a-k-t-o-r;

     a-pte-karz sylaby, głoski: a-p-t-e-k-a-rz

      ar-chi-tekt sylaby, głoski:a-r-ch-i-t-e-k-t

       cu-kier-nik sylaby, głoski: c-u-k-i-e-r-n-i-k

         e-lek-tryk sylaby, głoski: e-l-e-k-t-r-y-k

3. Jaki zawód ukrył się w łamigłówce?- zabawa dydaktyczna, której celem jest rozwiązanie rebusów wyrazowo-obrazkowych. Obrazki z rebusami znajdziesz się poniżej, w galerii. Ułóż z rozsypanki literowej nazwę zawodu i wpisz ją do diagramu.

4. „Fryzjer tnący nożyczkami”- zabawa ruchowa, dziecko leży na plecach i unosi wyprostowane nogi, wykonuje delikatne wymachy na boki tzw. „nożyce”

 5.” Bystre oko optyka”- ćwiczenie na karcie pracy. Masz je poniżej. Zadaniem jest odszukanie na rysunku liter i napisanie ich po śladzie w liniaturze.

6. O, którym to jest zawodzie- tekst niedokończonych zdań. Rodzic czyta kolejno zdania, zadaniem dziecka jest dokończenie brakującego wyrazu, rozwiązaniem jest nazwa zawodu:

 •          Osoba, która ma biały fartuch, nie jest lekarzem, nie leczy lecz piecze to…………….(piekarz);
 •          Osoba, która czyści kominy to………(kominiarz);
 •          Osoba, która goruje w kuchni bądź restauracji to…….(kucharz);
 •          Osoba, która naprawia buty to………..(szewc);
 •          Osoba, która nad głowami szczęka nożyczkami, kiedy nie umiemy fryzury zrobić sami, tego pana/panią odwiedzamy……..(fryzjer).

7. Nazwa zawodu i jego atrybut- ćwiczenia na kartach pracy. Odczytaj nazwy zawodu i połącz go z właściwym przedmiotem.

 8. Pracowity ogrodnik- ćwiczenia grafomotoryczne. Zadaniem dziecka jest Dorysuj brakujące elementy konewki oraz jej pokoloruj. Na sam koniec narysuj szlaczki po śladzie.

Dziękuje Wam za dziś.

Życzę miłego popołudnia . Trzymajcie się cieplutko!!!

Pozdrawiam.

Pani Sylwia.

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@p23.edu.gdansk.pl