ZADANIA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NA MAJ

 

 • Wiosna – poznawanie charakterystycznych cech, kwiatów, owadów, drzew po kwiatach. Podziwianie i malowanie z natury.
 • Nauka wierszy i piosenek na festyn  z okazji Dnia Rodziny
 • Stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci
 • Wdrażanie do panowania nad tremą i strachem, związanymi z wystąpieniami publicznymi
 • Budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań,
 • Zwyczaje świąteczne – poznawanie, przypominanie, robienie palm i ozdób świątecznych
 • Aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury
 • Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – muzyką, tańcem i teatrem, malarstwem, rzeźbiarstwem,  jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z teatrem, kulturą i  sztuką
 • Wdrażanie do wyrażania swoich emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia obrazu, muzyki, tańca, spektaklu
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
 • Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
 • Poszerzanie wiadomości o  tańcu i teatrze
 • Wdrażanie do oszczędności papieru, farb, wody itp.
 • Przypomnienie  prawidłowego segregowania odpadów.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 •  Liczenie w możliwie szerokim zakresie, utrwalanie cyfr od 0 do 1
 • Stosowanie znaków „+” i „–”, „=” > < doskonalenie umiejętności porównywani, dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach i w pamięci. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.
 • Wprowadzenie i kształcenie umiejętności rozpoznawania, nazywania liter:  Ss, Ww, Zz, Gg.
 • Rozwijanie umiejętności czytania sylab, wyrazów  i prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter.
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl