ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na styczeń

 •  aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych

i w tańcach nauka kroku dostawnego;

 •    wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą ruchu (śpiew, taniec,

improwizacje);

·      rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej;

·      doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych

wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy);

 •   budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas

pracy w grupach;

 •    poznanie obrazu graficznego głoski „b” – litery „B”, „b”;
 •     kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 •    wdrażanie od czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych

z poznanych liter;

 •    budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie pojęć

dzień, tydzień, miesiąc, rok);

 • wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • poznanie obrazu graficznego liczby „9”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 9;

 • przelicznie i porównywanie liczebności zbiorów;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej,

więcej, tyle samo, po równo;

 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach
         aktywności
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl