ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK 2019

·         Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku

·          Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie

·          Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni

·         Uświadomienie konieczności chronienia przyrody

·         Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku

·          Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw

·          Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

·          Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych

·           Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów

·          Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru

·          Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów

·         Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

·          Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

·          Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

·          Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

·           Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

·          Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

·          Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

·         Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

·         Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

·          Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

·           Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

·          Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

 

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl