Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicami w dniach 26, 27 czerwca o godzinie 15.00 do przedszkola. Dnia 27 czerwca odbędzie się również zebranie z rodzicami nowoprzyjętych dzieci o godzinie 16.00.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl