Inspektor danych osobowych

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail : jodp23@wp.pl

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl