Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli

na rok szkolny 2018/2019:

zarzadzenie-102037-[www.gdansk.pl]

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w sposób elektroniczny na stronie  www.edu.gdansk.pl

1.)  Od 12.03.2018 r. godz. 9:00 do 23.03.2018 r. godz. 15:00 – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.) Dnia 9.04.2018 r. godz. 15:00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.) Od dnia 10.04.2018 r. od godz. 8:00  do dnia 17.04.2018 r. do godz. 15:00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

4.)  19.04.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca

1.) Od 09.05.2018 09:00  do 16.05.2018 15:00  – rejestracja kandydatów i składanie wniosków.

2.) 22.05.2018 15:00  – publikacja list zakwalifikowanych.

3.) Od 23.05.2018 r. godz. 8:00 do  28.05.2018 15:00  –  potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

4.) 30.05.2018 15:00 – publikacja list przyjętych.

 

 

 

 

 

 

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl