MARSZ Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Z autyzmem związany jest kolor niebieski,

symbol niewinności, nadziei i kolor dla chłopców,

bo na autyzm cierpi ich dużo więcej.

Autyzm to nieuleczalne zaburzenie objawiające się wycofaniem, unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym, z innymi ludźmi i z otoczeniem.

Na 2 kwietnia przypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a przez cały kwiecień trwa Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu. Poprzedza go dobrze już znana ogólnoświatowa akcja „Light It Up Blue”. Na niebiesko podświetlanych jest wówczas wiele budynków w różnych miastach.

W Polsce, podobnie jak na świecie, autyzm dotyka jedno na 300 dzieci (na świecie 1 proc. całej populacji). Świadomość dotycząca autyzmu w naszym społeczeństwie wzrasta, szczególnie, jeśli chodzi o symptomy autyzmu. Ciągle jest jednak niewystarczająca jeśli chodzi o konieczność specjalistycznego wsparcia, którego osoby z autyzmem potrzebują od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały.

Nasze przedszkolaki po rozmowie tematycznej, również wzięły udział w Marszu zorganizowanym przez SOSW Nr 2 w Gdańsku. Oczywiście my również mieliśmy niebieskie akcenty i maszerowaliśmy ulicami Nowego Portu.

 

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl