ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

W dniu 4.04.2019 r. w grupie  4-latków odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Tematem zajęć było „Tanecznym krokiem witamy wiosnę”. Zajęcia tego typu są realizowane w ramach planu współpracy przedszkola z rodzicami i umożliwiają rodzicom integrację z przedszkolem, poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi oraz obserwację zachowania swojego dziecka w grupie rówieśniczej. Celem tego zajęcia było : zacieśnienie więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami, nauczycielem, tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej, zapoznanie rodziców z elementami systemu „Edukacja przez ruch”. Zajęcia były przeprowadzone zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia będą się cieszyć równie licznym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

 

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl