Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na luty 2021r.

Zamierzenia pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc luty 2021r.

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów

• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)

• rozwijanie sprawności manualnej ,inwencji twórczej , kreatywności i wyobraźni artystycznej

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką i sztuką

• doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem rekwizytu i bez)

• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia

• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego muzykowania oraz działalności plastyczno-technicznej

• rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawody związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)

• budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości

• kształtowanie umiejętności autoprezentacji

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)

• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

• budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrzegania reguł gier matematycznych

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl